Op welke zorg kan jij rekenen?

Er zijn veel verschillende instanties, die het jou en degene voor wie je zorgt makkelijker kunnen maken. Maar waar kan jij terecht? Als je weet onder welke wet je valt dan schept dat meteen meer duidelijkheid. We zetten hieronder een aantal voor jou uiteen:
Fello Op welke zorg kan jij rekenen?

Jeugdwet

De Jeugdwet is er voor kinderen en jongeren onder de 18. Je kunt als ouders/verzorgers een aanvraag doen bij je eigen gemeente. De Jeugdwet is er voor jongeren met alle vormen van beperking.

Wet langdurige zorg

Je kunt een beroep doen op zorg uit de Wlz als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt permanent toezicht of
  • 7×24 uur zorg in de nabijheid nodig én
  • je bent je leven lang afhankelijk van deze zorg

Voor wie geldt Wlz en waar vraag ik het aan?

Dit is voornamelijk het geval bij: vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) behandelt je aanvraag en beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Is dat het geval dan krijg je daarvoor een indicatie die levenslang geldig blijft.

Voor het aanvragen van hulp vanuit de Wlz kun je gratis geholpen worden door een onafhankelijke cliënt ondersteuner.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wmo is er voor volwassenen die door een lichamelijke (licht), verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problemen worden belemmerd in hun dagelijks leven. Hierdoor is het moeilijk om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Als dit het geval is en er is ook geen hulp uit de omgeving dan kan er ondersteuning komen vanuit Wmo.

Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

Wmo vraag je aan bij de gemeente

Je kunt een aanvraag doen bij je eigen gemeente voor begeleiding in het dagelijks leven, huishoudelijke hulp, dagbesteding of logeeropvang, maar ook bijvoorbeeld voor woningaanpassing, een aangepaste vervoersvoorziening of een rolstoel.

Zorgverzekeringswet (Zwv)

Zorg vanuit de Zvw krijg je als je een lichamelijk beperking of chronische ziekte hebt.

Voor wie geldt zvw?

  • kinderen die (medisch specialistische) verpleging of intensieve kindzorg nodig hebben
  • kinderen die persoonlijk verzorging nodig hebben in verband met complexe lichamelijke problemen
  • volwassenen die (medisch specialistische) verpleging en/of verzorging nodig hebben. Je kunt hierbij denken aan hulp bij wassen en douchen, medicijnen toedienen, wondverzorging etc.

Zvw vraag je aan via de zorgverzekeraar

De aanvraag hiervoor doe je via je eigen zorgverzekeraar. Deze zal je doorverwijzen naar een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt, die zal bepalen welke en hoeveel zorg er nodig is.

Behoefte aan meer informatie?

Bij Fello kan je terecht voor al je (hulp)vragen

Blijf op de hoogte over het thema mantelzorg met onze nieuwsbrief.
Lees onze privacy verklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.