Veelgestelde vragen van bedrijven

 • Hoe weten jullie hoeveel mantelzorgers er zijn?

  We hebben op basis van diverse databronnen (zoals het CBS, onze onderzoeken en andere erkende instanties) een rekenmodule ontwikkelt waarin we met enkele bedrijfsgegevens een acurate inschatting maken van het aantal mantelzorgers in jouw organisatie

 • Hoe borgen jullie de privacy van mijn medewerker?

  Wij voldoen volledig aan de AVG en bieden 100% anonimiteit tussen medewerker en werkgever. Onze aangesloten coaches voldoen aan dezelfde wetgeving, ze zijn ingeschreven bij het registerplein en lid van de BMZM. Lees meer in ons privacystatement.

 • Vergoedt de zorgverzekering mantelzorghulp?

  De basisverzekering vergoedt geen hulp voor mantelzorgers. Veel aanvullende verzekeringen wel. Maar slechts een beperkt aantal uren. Dit zorgt vaak voor een korte termijn oplossing, terwijl lange termijnoplossingen het verzuim echt reduceren.

 • Waarin kunnen jullie onze leidinggevenden trainen?

  We geven ze inzicht in wat mantelzorg is en waaraan je een (overbelaste) mantelzorger herkent.

 • We bieden medewerkers al de mogelijkheid van betaald verlof of een kleiner contract. Is dat niet genoeg?

  Voor de korte termijn kan dat werken. Maar vaak heeft mantelzorg een langdurig karakter. Niet iedereen kan of wil zich een lager inkomen permitteren. Bovendien, de meeste mantelzorgers werken juist graag.

 • Waarom moeten medewerkers zich rechtstreeks bij Fello melden?

  Het verlaagt de drempel om hulp te vragen. Toegeven aan een manager of HR-adviseur dat je in de knel zit met je werk doordat je voor iemand zorgt, kan kwetsbaar voelen. Ruim 70% van de overbelaste mantelzorgers zwijgt uit angst voor negatieve gevolgen voor de loopbaan. Bovendien mag een werkgever veel privé-informatie niet vragen of vastleggen.

 • Wat als ik mijn medewerkers zelf doorverwijs naar een zelfstandige mantelzorgmakelaar?

  Zoeken naar een goede en betaalbare mantelzorgmakelaar in de buurt van jouw medewerker kost tijd.

  Daarnaast biedt de coach behalve praktische hulp ook een luisterend oor en daarmee ook mentale steun. Ze laten hen stilstaan bij de eigen behoeften en geven inzicht in hoe de omgeving ook kan helpen. Een kleine vraag beantwoorden in een vroeg stadium voorkomt brandende huizen in een later stadium.

Veelgestelde vragen van mantel­zorg­ers

 • Hoe weet ik of ik hulp nodig heb?

  Uit ervaring weten wij dat juist het stellen van kleine vragen kan helpen om in de toekomst problemen te voorkomen. Én uit ervaring weten we dat het soms heel moeilijk is om de juiste hulpvraag te stellen. Dus ook als je het niet precies weet kan Fello je helpen.

 • Welke impact heeft de zorg voor een naaste op mij?

  Fello heeft speciaal voor mantelzorgergs een scan ontworpen die jou inzicht geeft in welke rol en effect mantelzorg heeft op jouw leven en wat Fello voor je kan betekenen. Het duurt 5 minuten en is volledig anoniem. Je krijgt een pdf met de uitslag.

 • Wat kost Fello?

  Heeft jouw organisatie een overeenkomst met Fello? Dan betaal jij als mantelzorger helemaal niets. Jouw werkgever betaalt Fello omdat zij het belangrijk vindt dat werkende mantelzorgers ondersteund worden en in staat worden gesteld zowel op het werk als thuis zich prettig te voelen. Hierdoor zijn mantelzorgers niet afhankelijk van een aanvullende verzekering en eigen financiële middelen.

 • Wat komt mijn werkgever te weten over mij?

  Fello deelt alleen algemene informatie met jouw werkgever. Dat betekent dat er geen persoonlijke gegevens over jou of jouw situatie worden gedeeld. Wij verwijzen graag naar onze privacystatement waarin wij toelichten hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 • Waarom werkt mijn werkgever samen met Fello?

  Jouw werkgever wil graag goed voor zijn werknemers zorgen. Hulp voor mantelzorgers is één van de secundaire arbeidsvoorwaarden die daarbij helpt.

 • Wat heeft mijn werkgever te maken met het feit dat ik mantelzorg?

  Het welzijn van medewerkers is voor veel organisaties ontzettend belangrijk. Ze willen jou helpen met het houden of krijgen van balans in je leven. Dat doen ze middels Fello. Ze krijgen echter geen informatie over wie wij helpen en dus ook niet over persoonlijke situaties.