Jouw coach: Marion van der Reijden

Fello werkt samen met zelfstandige mantelzorgmakelaars. Eén daarvan is Marion, jouw coach. Marion is aangesloten bij de BMZM.

Zet gelijk de eerste stap naar zorgeloos werken en zorgen. Marion staat voor je klaar. Voor de grote én kleine vraagstukken.

FEL_Stappenplan_AltHero

Als mantelzorgcoach en -makelaar spreek ik dagelijks mantelzorgers die de zorg voor hun dierbare erg zwaar vinden. Ik luister, analyseer en identificeer knelpunten én mogelijke oplossingen. Je kunt mij zien als een gids die je de weg wijst en die jou ondersteunt bij het regelen van allerlei praktische zaken. Naast mijn werk zet ik mij vrijwillig in voor Alzheimer Nederland en voor de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars. Mantelzorgers op passende wijze ondersteunen is mijn vak en dat doe ik met kennis, ervaring en plezier.

Marion van der Reijden

Marion van der Reijden
ed-mantelzorgers-op-de werkvloer
Stap

Stel je vraag: geen drempel geen kosten

  • Elke vraag is welkom: Van een kleine vraag tot een uitgebreid traject.
  • Wij sluiten aan bij wat jij nodig hebt (zie stap 2 voor de mogelijkheden). 
  • Op basis van jouw unieke situatie brengt Marion jouw vragen en behoeften in kaart.
Fello mantelzorg en stress
Stap

Marion gaat voor je aan de slag

Marion staat naast je en helpt je o.a. op het gebied van zorg, wonen en financiën.

  • Regeltaken: aan welke ondersteuning heb je behoefte en waar is die te krijgen? Marion weet wat jouw rechten en plichten zijn en laat zich niet van het kastje naar de muur sturen. Jullie bepalen samen welke mogelijkheden en regelingen passen en wie van jullie dat regelt.
  • Spiegel: mantelzorgers zijn vaak geneigd alles zelf te willen doen, maar soms is dat niet de beste oplossing. Het kost hen te veel energie of een ander is er beter in. Marion helpt om een professional in te schakelen of door te kijken naar mogelijkheden binnen familie of vrienden.
  • Coach & vraagbaak: Marion heeft ook aandacht voor vragen als: 'hoe kom ik weer toe aan mijn eigen ontspanning en sociale contacten?', 'hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken?' en ook voor de kleine(re) vragen, zoals: 'komt mijn moeder in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning?'.
mantelzorgbeleid-werk
Stap

Fello blijft bij je

  • Je krijgt één aanspreekpunt: Marion, gedurende een jaar.
  • Marion blijft goed op de hoogte van je situatie, zodat je altijd iemand hebt om op terug te vallen wanneer er iets verandert in je ondersteuningsbehoefte.
  • Het traject wordt pas beëindigd indien jouw mantelzorgvragen zijn opgelost.

Jouw privacy is belangrijk

Om de diensten te kunnen leveren verwerken we persoonsgegevens. Die verkrijgen we via jou, maar moeten soms ook bij andere hulpverleners of instellingen worden opgevraagd en verwerkt. Het gaat hierbij om de gegevens die op het intakeformulier en tijdens het eerste gesprek met de coach geïnventariseerd worden. Fello gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Lees meer over ons privacy statement
mantelzorg-stappenplan-bedrijven

Verbeteren van onze dienstverlening

Om de dienstverlening van Fello te verbeteren krijgen we graag inzicht in de dienstverlening die we verzorgen. Hiervoor gebruiken we volledig geanonimiseerde gegevens van mantelzorgers. Deze gegevens zijn dus niet te herleiden naar de mantelzorger. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen worden gedeeld met de werkgever om deze inzicht te geven in de impact van het combineren van werk en mantelzorg binnen het bedrijf.

Mogelijk nemen we na je traject contact met je op om je te vragen naar je ervaringen, zodat we op basis daarvan onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.