Jouw coach: Carin Willems

Fello werkt samen met zelfstandige mantelzorgmakelaars. Eén daarvan is Carin, jouw coach. Carin is aangesloten bij de BMZM.

Zet gelijk de eerste stap naar zorgeloos werken en zorgen. Carin staat voor je klaar. Voor de grote én kleine vraagstukken.

FEL_Stappenplan_AltHero

De zoektocht naar balans tussen mantelzorgtaken en privé-leven is niet makkelijk. Wat past bij jou, wat werkt er in jouw situatie en wat is er mogelijk? Als Fello coach help ik jouw balans te verbeteren. Ik luister, denk mee, onderzoek en informeer jou over de mogelijkheden. Jij houdt regie en als dat nodig is neem ik regeltaken van je over. We streven naar de best mogelijke win-win situatie voor jou en degene waar je voor zorgt. Er kan vaak meer dan je denkt!

Carin Willems

Portretfoto Teamlid Carin
ed-mantelzorgers-op-de werkvloer
Stap

Stel je vraag: geen drempel geen kosten

  • Elke vraag is welkom: Van een kleine vraag tot een uitgebreid traject.
  • Wij sluiten aan bij wat jij nodig hebt (zie stap 2 voor de mogelijkheden). 
  • Op basis van jouw unieke situatie brengt Carin jouw vragen en behoeften in kaart.
Fello mantelzorg en stress
Stap

Carin gaat voor je aan de slag

Carin staat naast je en helpt je o.a. op het gebied van zorg, wonen en financiën.

  • Regeltaken: aan welke ondersteuning heb je behoefte en waar is die te krijgen? Carin weet wat jouw rechten en plichten zijn en laat zich niet van het kastje naar de muur sturen. Jullie bepalen samen welke mogelijkheden en regelingen passen en wie van jullie dat regelt.
  • Spiegel: mantelzorgers zijn vaak geneigd alles zelf te willen doen, maar soms is dat niet de beste oplossing. Het kost hen te veel energie of een ander is er beter in. Carin helpt om een professional in te schakelen of door te kijken naar mogelijkheden binnen familie of vrienden.
  • Coach & vraagbaak: Carin heeft ook aandacht voor vragen als: 'hoe kom ik weer toe aan mijn eigen ontspanning en sociale contacten?', 'hoe kan ik mijn grenzen beter bewaken?' en ook voor de kleine(re) vragen, zoals: 'komt mijn moeder in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning?'.
mantelzorgbeleid-werk
Stap

Fello blijft bij je

  • Je krijgt één aanspreekpunt: Carin, gedurende een jaar.
  • Carin blijft goed op de hoogte van je situatie, zodat je altijd iemand hebt om op terug te vallen wanneer er iets verandert in je ondersteuningsbehoefte.
  • Het traject wordt pas beëindigd indien jouw mantelzorgvragen zijn opgelost.

Jouw privacy is belangrijk

Om de diensten te kunnen leveren verwerken we persoonsgegevens. Die verkrijgen we via jou, maar moeten soms ook bij andere hulpverleners of instellingen worden opgevraagd en verwerkt. Het gaat hierbij om de gegevens die op het intakeformulier en tijdens het eerste gesprek met de coach geïnventariseerd worden. Fello gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Lees meer over ons privacy statement
mantelzorg-stappenplan-bedrijven

Verbeteren van onze dienstverlening

Om de dienstverlening van Fello te verbeteren krijgen we graag inzicht in de dienstverlening die we verzorgen. Hiervoor gebruiken we volledig geanonimiseerde gegevens van mantelzorgers. Deze gegevens zijn dus niet te herleiden naar de mantelzorger. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen worden gedeeld met de werkgever om deze inzicht te geven in de impact van het combineren van werk en mantelzorg binnen het bedrijf.

Mogelijk nemen we na je traject contact met je op om je te vragen naar je ervaringen, zodat we op basis daarvan onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.