We doen al iets met mantelzorg, hoe zijn jullie dan anders?

Zomaar een vraag die wij vaak te horen krijgen van werkgevers. Op de wedervraag ‘wat doen jullie dan al’, krijgen we verschillende antwoorden. Zo zijn er werkgevers die een mantelzorgmakelaar in het pakket van de collectieve aanvullende verzekeraar aanbieden. Ook worden er coachtrajecten aangeboden of wordt de mantelzorgmakelaar betaald voor de werknemer. Veel werkgevers geven ook aan dit in het persoonlijke gesprek tussen manager of HR en medewerkers te bespreken en maatwerk te bieden in de vorm van aangepaste werktijden, extra vrije dagen, zorgverlof of onbetaald verlof.

Wij juichen al deze oplossingen toe. Het betekent namelijk dat de werkgever de uitdagingen van een mantelzorger serieus neemt. En dat is belangrijk. Maar we zien ook gaten in deze oplossingen. Ze zijn bijvoorbeeld ad-hoc.

 

Fello is er structureel voor mantelzorgers. We zijn er niet alleen wanneer het probleem (te) groot geworden is, maar ook preventief. Op die manier zorgen we ervoor dat mantelzorgende medewerkers niet overbelast raken. Kleine vragen, een luisterend oor, even iets checken of samen sparren horen daar ook bij. Wist je dat slechts een kwart (23%) van de werkende mantelzorgers zorgverlof aanvraagt om extra mantelzorg te geven? De rest vraagt vrij zonder reden, meldt zich ziek of neemt bijvoorbeeld vakantie op. Dit is één van de resultaten van het Nationaal Mantelzorgonderzoek dat Fello samen met Senior Service deed onder ruim 1.700 mantelzorgers.

Wat we ook vaak terug zien bij mantelzorgers is dat het krijgen van meer tijd voor hun mantelzorgtaken niet zaligmakend is. Het is niet altijd een tijdsprobleem. En het is soms zelfs zo dat mantelzorgers steeds meer tijd nodig denken te hebben voor hun naaste, terwijl ze juist bepaalde taken beter zouden kunnen uitbesteden. Een Fello-coach kijkt samen met de mantelzorger naar de situatie, de vragen die daar bij horen en de uitdagingen. Samen gaan ze aan de slag om ook de oplossing te regelen. Want in het complexe zorglandschap is het ook prettig dat iemand naast je blijft staan en dingen uit handen neemt, zodat jij weer tijd hebt voor je werk of voor de mooie dingen van het mantelzorgen. Meer tijd is zinloos als je blijft vastlopen in je vragen.

We gaan graag in gesprek met bedrijven om te kijken hoe zij meer kunnen betekenen voor hun werkende mantelzorgers. Een samenwerking met Fello biedt nog meer voordelen. Je leest ze hieronder:

Reden 1

Werkgevers en Fello zetten samen mantelzorg in Nederland op de kaart. We creëren bewustzijn rondom het thema, verlagen de drempel om hulp te vragen en zorgen voor een open dialoog. Samen werken we aan een mantelzorgvriendelijk werkklimaat.

Reden 2

Fello is preventief aanwezig op de werkvloer en snel inzetbaar waardoor de medewerker zich gesteund voelt al in een beginnende mantelzorgsituatie aan de bel te trekken. Hierdoor voorkomen we dat medewerkers met mantelzorgtaken uit balans raken.

Reden 3

Medewerkers voelen zich gesteund door hun werkgever: een optimale vorm van goed werkgeverschap.

Reden 4

Een Fello coach ondersteunt de medewerker in het vorm geven van balans van werk en mantelzorg zodat de medewerker optimaal kan blijven functioneren. De Fello coach bekijkt de situatie vanuit de werkgever en het werknemersbelang. Dit begint bij het versterken van de werknemer in de thuissituatie. Welke ondersteuning is thuis nodig? Welke activiteiten kunnen anders worden ingevuld? Vervolgens kijken we met elkaar hoe de combinatie werk en zorg verbeterd kan worden.
 

De Fello coach begeleidt de medewerker ook in het maken van keuzes die bijdragen aan een evenwichtigere balans.

Reden 5

Fello ontzorgt de werkgever en werknemer en brengt inzicht in wat de impact is van mantelzorg op het leven van medewerkers en op de werkvloer.

Reden 6

Fello geeft handvatten om samen met de werknemer in gesprek te blijven over de taken op het werk en het organiseren van de zorg thuis. Met als doel de duurzame inzetbaarheid van de werknemer te vergroten en het werkplezier te behouden.
 

Dit is dus waarom Fello anders is dan andere mantelzorgoplossingen. Overtuigd? Neem contact met ons op. Nog niet helemaal? Bel ons dan toch maar, dan lukt het ons vast om je wél te overtuigen.