Een goede werkgever maakt van mantel­zorg­ een zaak

Met Fello maak je voor collega's met zorgtaken echt verschil. Onze coaches denken met hen mee en nemen regeltaken over. Zo hebben medewerkers minder aan hun hoofd. Thuis én op het werk.

FEL_Voorbedrijven_AltHero

Mantel­zorg­ heeft een grote impact

De vraag is niet of, maar wanneer iemand mantelzorger wordt. Het is vaak schipperen tussen werk en privé. Vervelend voor de mantelzorger? Zeker. Maar ook voor jou als werkgever. Intensieve zorgtaken hebben een negatief effect op het werk, verminderde concentratie, een lagere productiviteit en meer verzuim. Dit stapelt op en leidt ertoe dat werkende mantelzorgers veel stress hebben, ziek of overspannen raken óf zelfs een burn-out krijgen en daardoor langdurig uitvallen.

Met Fello tonen jullie meer dan alleen waardering en betrokkenheid bij medewerkers die deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Jullie bieden hen praktische en mentale hulp. Daarmee maak je écht verschil.

Wat kan Fello voor jou betekenen

Fello is de spin in het web. Wij ondersteunen mantelzorgers zonder dat jij als werkgever de privacywetgeving schaadt. Hoe we dat doen? Onze coaches maken de bomen in het bos weer zichtbaar voor werknemers. Zo staan zij weer in hun kracht en voelen zich gezien en gewaardeerd.

Lees meer over onze werkwijze

Verzuimreductie

Verbetering van de werk- prive balans.

Mantel­zorg­ calculator

Inzicht in de mantelzorgdruk binnen de organisatie.

Fello coaches

Directe verlichting voor mantelzorgende medewerkers.

Complete ontzorg­ing

Alle zorg wordt uit handen genomen, zonder extra belasting voor de manager.

Lees meer over onze werkwijze
Herken jij de mantelzorger

Herken jij de mantel­zorg­er in jouw team

Er zijn verschillende signalen die kúnnen wijzen op overbelasting bij mantelzorgers. Als werkgever ben je erbij gebaat overbelasting tijdig te herkennen.

Lees het hele artikel
Mantelzorg coach

De Fello coach staat klaar voor mantel­zorg­ers

Een Fello coach:

 • kent de regelingen waarop de mantelzorger een beroep kan doen;
 • weet welke zorg en hulp lokaal te koop is;
 • regelt dat de benodigde hulp er komt.

De Fello coach biedt een luisterend oor, is een mentor en biedt ook mentale steun. Ze laten jullie medewerkers stilstaan bij de eigen behoeften en helpen de zorgtaken te verdelen in hun omgeving. Dat noemen we een support circle. Zo kunnen zij de draad zelf weer oppakken.

Vraag en antwoord

 • Hoe weten jullie hoeveel mantelzorgers er zijn?

  We hebben op basis van diverse databronnen (zoals het CBS, onze onderzoeken en andere erkende instanties) een rekenmodule ontwikkelt waarin we met enkele bedrijfsgegevens een acurate inschatting maken van het aantal mantelzorgers in jouw organisatie.

 • Hoe borgen jullie de privacy van mijn medewerker?

  Wij voldoen volledig aan de AVG en bieden 100% anonimiteit tussen medewerker en werkgever. Onze aangesloten coaches voldoen aan dezelfde wetgeving, ze zijn ingeschreven bij het registerplein en lid van de BMZM. Lees meer in ons privacystatement.

 • Vergoedt de zorgverzekering mantelzorghulp?

  De basisverzekering vergoedt geen hulp voor mantelzorgers. Veel aanvullende verzekeringen wel. Maar slechts een beperkt aantal uren. Dit zorgt vaak voor een korte termijn oplossing, terwijl lange termijnoplossingen het verzuim echt reduceren.

 • Waarin kunnen jullie onze leidinggevenden trainen?

  We geven ze inzicht in wat mantelzorg is en waaraan je een (overbelaste) mantelzorger herkent.

 • We bieden medewerkers al de mogelijkheid van betaald verlof of een kleiner contract. Is dat niet genoeg?

  Voor de korte termijn kan dat werken. Maar vaak heeft mantelzorg een langdurig karakter. Niet iedereen kan of wil zich een lager inkomen permitteren. Bovendien, de meeste mantelzorgers werken juist graag.

 • Waarom moeten medewerkers zich rechtstreeks bij Fello melden?

  Het verlaagt de drempel om hulp te vragen. Toegeven aan een manager of HR-adviseur dat je in de knel zit met je werk doordat je voor iemand zorgt, kan kwetsbaar voelen. Ruim 70% van de overbelaste mantelzorgers zwijgt uit angst voor negatieve gevolgen voor de loopbaan. Bovendien mag een werkgever veel privé-informatie niet vragen of vastleggen.

 • Wat als ik mijn medewerkers zelf doorverwijs naar een zelfstandige mantelzorgmakelaar?

  Zoeken naar een goede en betaalbare mantelzorgmakelaar in de buurt van jouw medewerker kost tijd. Daarnaast biedt de coach behalve praktische hulp ook een luisterend oor en daarmee ook mentale steun. Ze laten hen stilstaan bij de eigen behoeften en geven inzicht in hoe de omgeving ook kan helpen. Een kleine vraag beantwoorden in een vroeg stadium voorkomt brandende huizen in een later stadium.

Onze tevreden klanten

Onze klanten bevinden zich in diverse industrieën en sectoren. Mantelzorg is namelijk overal.

Na één maand hadden we al meer zicht op de impact die mantelzorg op onze organisatie heeft. En er wordt al een aantal medewerkers geholpen door een Fello coach.

Simone Dekkers, vitaliteitsmedewerker bij Simac

Simone Dekkers Simac